Danh sách cây rút tiền – ATM

ấp Trung III, TT Phú Mỹ
Chỉ đường
ấp Phú Xương, TT Chợ Vàm
Chỉ đường