Danh sách cây rút tiền – ATM

Đường số 1KCN Đông Xuyên
Chỉ đường
94A Nguyễn An Ninh
Chỉ đường
57 Thuỳ Vân
Chỉ đường
43A đường 30/4
Chỉ đường
399 Trương Công Định
Chỉ đường
39 Trần Hưng Đạo
Chỉ đường
1050 đường 30/4
Chỉ đường
103 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Chỉ đường