Danh sách cây rút tiền – ATM

Đài PTTH Bắc Giang, Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú
Chỉ đường
45 Ngô Gia Tự
Chỉ đường