Danh sách cây rút tiền – ATM

Tổ 5, P.Minh Khai
Chỉ đường
Tổ 1B, P.Chí kiên
Chỉ đường
Khách sạn Bắc Kạn, tổ 8B, P.Đức Xuân
Chỉ đường