Danh sách cây rút tiền – ATM

Chợ Láng Tròn
Chỉ đường
Chi cục Thuế huyện Giá Rai
Chỉ đường
Agribank huyện Giá Rai
Chỉ đường