Danh sách cây rút tiền – ATM

Phòng giao dịch Cho Va
Chỉ đường
Lý Thường Kiệt, TT Lim
Chỉ đường
Đường TS 16 KCN Tiên Sơn
Chỉ đường
Chợ Sơn, Việt Đoàn
Chỉ đường