Danh sách cây rút tiền – ATM

37 Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa
Chỉ đường
331C Ngô Gia Tự, Suối Hoa
Chỉ đường
Nhà máy Topfeed – DABACO – KCN Khắc Niệm
Chỉ đường
Dốc Đặng, Vạn An
Chỉ đường
81 Nguyễn Du, Ninh Xá
Chỉ đường