Danh sách cây rút tiền – ATM

Trịnh Xá – Châu Khê
Chỉ đường
Đình Bảng
Chỉ đường
28B Minh Khai – Đông Ngàn
Chỉ đường