Danh sách cây rút tiền – ATM

TT Ba Tri
Chỉ đường
ấp An Thuận, An Thủy
Chỉ đường
43 Đường 19/5, KP 2, TT Ba Tri
Chỉ đường