Danh sách cây rút tiền – ATM

Tân Hào
Chỉ đường
Ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh
Chỉ đường
Ấp 5 Bình Thành, TT Giồng Trôm
Chỉ đường
Ấp 1, xã Lương Quới
Chỉ đường