Danh sách cây rút tiền – ATM

CT Starwood Vietnam, TT Uyên Hưng
Chỉ đường
CT Shang Shun, ấp Tân Bình, Tân Hiệp
Chỉ đường
CT QT Return Gold, TT Uyên Hưng
Chỉ đường
7/4 KP Khánh Hòa, Tân Phước Khánh
Chỉ đường
61C/1 KP3, TT Uyên Hưng
Chỉ đường