Danh sách cây rút tiền – ATM

Nhà máy nhiệt điện – Vĩnh Tân
Chỉ đường
223 Thống Nhất, TT Phan Rí Cửa
Chỉ đường
17/4 TT Liên Hương
Chỉ đường