Danh sách cây rút tiền – ATM

9 Nguyễn Huệ
Chỉ đường
123 Lê Lợi
Chỉ đường