Danh sách cây rút tiền – ATM

5 An Dương Vương
Chỉ đường
254B ấp 3 xã Tắc Vân
Chỉ đường
157B Phan Ngọc Hiển
Chỉ đường
14-16 Ngô Quyền
Chỉ đường