Danh sách cây rút tiền – ATM

KTX Khu II Trường ĐH Cần Thơ, đường 3/2
Chỉ đường
Cổng B Khu II Trường ĐH Cần Thơ, đường 3/2
Chỉ đường
93/3 đường 3 Tháng 2
Chỉ đường
90 Lý Tự Trọng
Chỉ đường
9 đường CMT8
Chỉ đường
8-10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Chỉ đường
36/24A Trần Việt Châu
Chỉ đường
3 Phan Đình Phùng
Chỉ đường
15 Hòa Bình
Chỉ đường