Danh sách cây rút tiền – ATM

Km5 Đề Thám
Chỉ đường
Khách sạn Bằng Giang
Chỉ đường
26 Hoàng Đình Giong
Chỉ đường