Danh sách cây rút tiền – ATM

Đường Nguyễn Chí Thanh, TT Tràm Chim
Chỉ đường