Danh sách cây rút tiền – ATM

1 Hoàng Hoa Thám
Chỉ đường
18 Lê Lai
Chỉ đường
100B Phan Đình Phùng
Chỉ đường
60 Trần Phú
Chỉ đường
25 Tăng Bạt Hổ
Chỉ đường