Danh sách cây rút tiền – ATM

92 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Trãi
Chỉ đường
60 Trần Phú, P.Minh Kha
Chỉ đường
101 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Trãi
Chỉ đường