Danh sách cây rút tiền – ATM

10 Ngô Xuân Quảng – Trâu Quỳ
Chỉ đường
Nguyễn Đức Thuận – Trâu Quỳ
Chỉ đường
Trường Đại Học Nông Nghiệp I
Chỉ đường