Danh sách cây rút tiền – ATM

Thị trấn Trạm trôi, huyện Hoài Đức
Chỉ đường
Thôn ngãi cầu, xã an khánh, huyện Hoài Đức,
Chỉ đường
Xã cát quế, hoai đức, Hà Tây, huyện Hoài Đức
Chỉ đường
Xã kim chung, hoài đức hà tây, huyện Hoà Đức y
Chỉ đường