Danh sách cây rút tiền – ATM

Nhà D1 khu TT 7,2 ha Vĩnh Phúc
Chỉ đường
9 Nguyễn Cảnh Chân
Chỉ đường
105 Đào Tấn
Chỉ đường
1070 Đê La Thành
Chỉ đường
109 Nguyễn Trường Tộ
Chỉ đường
14 Hoàng Hoa Thám
Chỉ đường
144A Quán Thánh
Chỉ đường
2 Láng Hạ
Chỉ đường
266 Đội Cấn
Chỉ đường
281 Đội Cấn
Chỉ đường
463 Hoàng Hoa Thám
Chỉ đường
51 Kim Mã
Chỉ đường
65A Cửa Bắc
Chỉ đường