Danh sách cây rút tiền – ATM

179 Phùng Hưng
Chỉ đường
19 Hàng Buồm
Chỉ đường
26-28 Cửa Đông
Chỉ đường
61 Hàng Ngang
Chỉ đường
71 Hàng Trống
Chỉ đường
73 Hàng Giấy
Chỉ đường
8 Hàm Long
Chỉ đường
81A Trần Quang Khải
Chỉ đường
23 Lý Thái Tổ
Chỉ đường
26 Lý Thái Tổ
Chỉ đường
35 Ngô Quyền
Chỉ đường
38 Bà Triệu
Chỉ đường
164 Trần Quang Khải
Chỉ đường