Danh sách cây rút tiền – ATM

117 Âu Cơ
Chỉ đường
14 Yên Phụ
Chỉ đường
296 Nghi Tàm
Chỉ đường
345 Lạc Long Quân
Chỉ đường
485 lạc Long Quân
Chỉ đường
Chợ Bưởi
Chỉ đường