Danh sách cây rút tiền – ATM

92 Phan Đình Phùng
Chỉ đường
73 Đặng Dung
Chỉ đường
65 Nguyễn Chí Thanh
Chỉ đường
447 đường 26/3 (Cổng trường đại học Hà Tĩnh)
Chỉ đường
370 Nguyễn Công Trứ
Chỉ đường
346 Hà Huy Tập
Chỉ đường
192 Trần Phú
Chỉ đường
167 Nguyễn Du
Chỉ đường
162 Hà Huy Tập
Chỉ đường
118 Hải Thượng Lãn Ông
Chỉ đường
1 Phan Đình Phùng
Chỉ đường