Danh sách cây rút tiền – ATM

Viện Nghiên Cứu Hải Sản, 224 Lê Lai
Chỉ đường
Trường Chính Trị Tô Hiệu, 2 Nguyễn Bình
Chỉ đường
Quận Uỷ Quận Ngô Quyền, 19 Đà Nẵng
Chỉ đường
283 Lạch Tray
Chỉ đường
276A Đà Nẵng
Chỉ đường
25 Trần Phú
Chỉ đường