Danh sách cây rút tiền – ATM

7 Nguyễn Công Trứ
Chỉ đường
55 đường 30/4
Chỉ đường
15 Trần Hưng Đạo
Chỉ đường
1039 Trần Hưng Đạo
Chỉ đường