Danh sách cây rút tiền – ATM

2A1/1 Tỉnh lộ 10, xã Phạm Văn Hai
Chỉ đường
B9/1 Ấp 2, xã Bình Chánh
Chỉ đường
D5/42 Ấp 4 TT Tân Túc
Chỉ đường
E6/36 Nguyễn Hữu Trí, TT Tân Túc
Chỉ đường
E8/9A Nguyễn Hữu Trí, TT Tân Túc
Chỉ đường
E9/5 Nguyễn Hữu Trí, TT Tân Túc
Chỉ đường