Danh sách cây rút tiền – ATM

90A5 – A6 Lý Thường Kiệt
Chỉ đường
99 Thành Thái
Chỉ đường
422-424 Hòa Hưng
Chỉ đường
81 Trần Bình Trọng
Chỉ đường
155 Sư Vạn Hạnh (nd), P.12
Chỉ đường
233 Đường 3/2, F10
Chỉ đường
770D Sư Vạn Hạnh(nd)
Chỉ đường
Quận 10
Chỉ đường
1 Đồng Nai
Chỉ đường
147 đường 3/2
Chỉ đường
175 Tô Hiến Thành, P13
Chỉ đường
187 Lý Thường Kiệt, P7
Chỉ đường
224 Thành Thái
Chỉ đường
254 Hòa Hảo
Chỉ đường
268 Lý Thường Kiệt, P.14
Chỉ đường
270B Lý Thường Kiệt
Chỉ đường
34 Đường 3/2
Chỉ đường
474 đường 3/2
Chỉ đường
497 Hoà Hảo, P.7
Chỉ đường
594 Bà Hạt
Chỉ đường