Danh sách cây rút tiền – ATM

30 Lê ĐạI Hành
Chỉ đường
Quận 11
Chỉ đường
265 Tạ Uyên
Chỉ đường
270 Bình Thới
Chỉ đường
270-272 Lãnh Binh Thăng, P.13
Chỉ đường
556c Minh Phụng
Chỉ đường
728 Hồng Bàng
Chỉ đường
211A Hồng Bàng
Chỉ đường
589_591 Hồng Bàng
Chỉ đường