Danh sách cây rút tiền – ATM

614-616 Nguyễn Đình Chiểu
Chỉ đường
72/2 Trần Quốc Toản
Chỉ đường
97 Võ Văn Tần
Chỉ đường
596A Nguyễn Đình Chiểu
Chỉ đường
85 Trần Quang Diêu
Chỉ đường
126 Hai Bà Trưng
Chỉ đường
347-351 Điện Biên Phủ
Chỉ đường
324-326 Võ Văn Tần
Chỉ đường