Danh sách cây rút tiền – ATM

170 Nguyễn Tất Thành
Chỉ đường
190 – 192 Khánh Hội, P6
Chỉ đường
2 Nguyễn Tất Thành
Chỉ đường