Danh sách cây rút tiền – ATM

273 An Dương Vương
Chỉ đường
280 An Dương Vương
Chỉ đường
291 Hùng Vương
Chỉ đường
43 Hải Thượng Lãn Ông
Chỉ đường
45-47 Trang Từ
Chỉ đường
46 Chiêu Anh Các
Chỉ đường
501-503 An Dương Vương
Chỉ đường
953 Trần Hưng Đạo
Chỉ đường
97 Phạm Hữu Trí
Chỉ đường
326 Nguyễn Chí Thanh
Chỉ đường
678 Nguyễn Chí Thanh
Chỉ đường
1103-1105 Trần Hưng Đạo
Chỉ đường
146 An Bình
Chỉ đường
18 An Dương Vương
Chỉ đường
227 Nguyễn Văn Cừ
Chỉ đường