Danh sách cây rút tiền – ATM

80 Đặng Nguyên Cẩn, P.13
Chỉ đường
1,3 Hậu Giang
Chỉ đường
1017 Hồng Bàng
Chỉ đường
23-25 Chợ Lớn
Chỉ đường
242 Minh Phụng
Chỉ đường
4 Tân Hòa Đông
Chỉ đường