Danh sách cây rút tiền – ATM

18 Huỳnh Tấn Phát
Chỉ đường
1384 Huỳnh Tấn Phát
Chỉ đường
259 Lê Văn Lương
Chỉ đường
40/2 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận Tây
Chỉ đường
470 Nguyễn Thị Thập
Chỉ đường
571 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Đông
Chỉ đường
58 Huỳnh Tấn Phát
Chỉ đường
77 Hoàng Văn Thái
Chỉ đường
80 Huỳnh Tấn Phát
Chỉ đường
970 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú
Chỉ đường
37/5 Bế Văn Cấm, KP1
Chỉ đường
Coop Mart Lô H6 Nguyễn Văn Linh
Chỉ đường