Danh sách cây rút tiền – ATM

20 Tăng Nhơn Phú
Chỉ đường
48 Lê Văn Việt
Chỉ đường
639 Lê Văn Việt
Chỉ đường
Số 2 đường D3, P25
Chỉ đường
158 Nguyễn Duy Trinh
Chỉ đường
131 Tây Hòa
Chỉ đường