Danh sách cây rút tiền – ATM

1019 Tỉnh lộ 10, P. Tân Tạo
Chỉ đường
161 Nguyễn Thị Tú
Chỉ đường
307 Đường 7, P.Bình Trị Đông B
Chỉ đường
676 Kinh Dương Vương
Chỉ đường
706 Tỉnh Lộ 10
Chỉ đường
Đường 2, Lô 2-4, Khu Công Nghiệp Tân Tạo
Chỉ đường
Đường 3, Lô 26, Khu Công Nghiệp Tân Tạo
Chỉ đường
131Kinh Dương Vương
Chỉ đường
189 Kinh Dương Vương
Chỉ đường