Danh sách cây rút tiền – ATM

12 Nguyễn Văn Bảo, F4
Chỉ đường
15A-17A Nguyễn Kiệm
Chỉ đường
15K Phan Văn Trị, F7
Chỉ đường
212 Nguyễn Văn Nghi
Chỉ đường
503D Lê Quang Định
Chỉ đường
60/6B4-62/6B2 Phạm Văn Chiêu
Chỉ đường
A2, Nguyễn Oanh
Chỉ đường
12 Nguyễn Văn Bảo
Chỉ đường