Danh sách cây rút tiền – ATM

207 Hoàng Văn Thụ
Chỉ đường
571 Nguyễn Kiệm
Chỉ đường
198 Hoàng Văn Thụ
Chỉ đường
1 Đào Duy Anh
Chỉ đường
117C Nguyễn Đình Chính
Chỉ đường
135A Phan Đăng Lưu
Chỉ đường
143 Hoàng Văn Thụ
Chỉ đường
145/12 Nguyễn Văn Trỗi
Chỉ đường
153 Phan Đình Phùng
Chỉ đường
194 Phan Xích Long
Chỉ đường