Danh sách cây rút tiền – ATM

109 Tân Sơn Nhì
Chỉ đường
120 Hòa Bình, F.Hòa Thạnh
Chỉ đường
145Bis Lũy Bán Bích
Chỉ đường
33 Phạm Vấn
Chỉ đường
34 Trần Văn Giáp, P. Hiệp Tân
Chỉ đường
588 Lũy Bán Bích
Chỉ đường