Danh sách cây rút tiền – ATM

384 Hoàng Diệu
Chỉ đường
Thủ Đức
Chỉ đường
11 Lê Văn Ninh
Chỉ đường
636 Tô Ngọc Vân
Chỉ đường
927A Kha Vạn Cân
Chỉ đường
KTX ĐHQG Linh Trung
Chỉ đường
ĐH SPKT, 1 Võ Văn Ngần
Chỉ đường