Danh sách cây rút tiền – ATM

Phố nối Thị trấn bần(quốc lộ 5)
Chỉ đường
Minh đức(quốc lộ 5)
Chỉ đường