Danh sách cây rút tiền – ATM

Bệnh viện đa khoa
Chỉ đường
37 Nguyễn Thái Học
Chỉ đường
3 Lý Thái Tổ
Chỉ đường
163 Trần Đăng Ninh
Chỉ đường