Danh sách cây rút tiền – ATM

312 Lý Thường Kiệt
Chỉ đường
216A Lý Thường Kiệt
Chỉ đường
2 Mẹ Suốt
Chỉ đường
1 Hữu Nghị
Chỉ đường