Danh sách cây rút tiền – ATM

6 Hoàng Diệu
Chỉ đường
255 Cửa Đại
Chỉ đường
12 Trần Hưng Đạo
Chỉ đường