Danh sách cây rút tiền – ATM

Khối 5, TT Núi Thành
Chỉ đường
Khối 3, TT Núi Thành
Chỉ đường
KCN Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp
Chỉ đường