Danh sách cây rút tiền – ATM

Tỉnh lộ 609
Chỉ đường
Tỉnh lộ 608, TT Vĩnh Điện
Chỉ đường
Quốc lộ 1, TT Vĩnh Điện
Chỉ đường
QL1, thôn Viêm Tây, Điện Thắng Bắc
Chỉ đường
KCN Điện Nam – Điện Ngọc
Chỉ đường