Danh sách cây rút tiền – ATM

Km2127 QL 1A
Chỉ đường
93 Phú Lợi
Chỉ đường
64 QL 1A
Chỉ đường
400 Lê Hồng Phong
Chỉ đường
4 Trần Hưng Đạo
Chỉ đường
20B Trần Hưng Đạo (Cổng sau)
Chỉ đường
18 Hùng Vương
Chỉ đường
17 Pasteur
Chỉ đường
128 Nguyễn Trung Trực
Chỉ đường
1 Lê Lợi
Chỉ đường