Danh sách cây rút tiền – ATM

9 Tô Hiệu
Chỉ đường
8 Chu Văn Thịnh
Chỉ đường
196 Tiểu khu 3 Chiềng Sinh
Chỉ đường