Danh sách cây rút tiền – ATM

Đường 30/4, P.3
Chỉ đường
468 Cách mạng tháng 8, P.3
Chỉ đường
1009 Cách mạng tháng 8, P.Hiệp ninh
Chỉ đường